Human bone specimen collection

Remains from the Jishoin (The second excavation) Site

Location of the site 6-6 Tomihisa-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Period Edo period
References Sakura, H. and M. Kajigayama, 1991. Human skeletal remains from the second excavation at the Jishoin Site.
In: Jishoin-iseki: Nihon Jogesuidosekkei (Kabu) Tomihisa-cho Shaoku Shinchikukoji ni Tomonau
Dainiji Kinkyuhakkutsu Chosa-Hokokusho.
Tokyo-to Shinjuku-ku Kyoiku-Iinkai. Tokyo. pp. 15-17. (In Japanese.)
Legend
NSMT 251-89
NSMT 251-89
Adult,Male
       

Human bone specimen collection TOP

Human bone specimen

Human Skeletal Remains from the Jomon Period
Human Skeletal Remains from the Yayoi Period
Human Skeletal Remains from the Kofun Period
Human Skeletal Remains from the Middle Ages
Human Skeletal Remains from the Middle Ages and/or Early Modern Time
Human Skeletal Remains from the Edo Period

Database remains unearthed human bones

Japanese