@

Tricyrtis affinis Makino


ژ^ID

Ȗ

En

s{

̏Wn

ܓxEox

̏W

̏W

W{

o^ԍ

455

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Aomori pref.

Mt. Nuta (zcR).


fl.

1969/8/31

Saito,T.

TNS

434289

456

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Iwate pref.

Dake`Nanaorenotaki, Mt. Hayachine, Hienuki-gun.


700m alt.

1967/7/20

Okuyama,S. 12300

TNS

177934

457

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamagata pref.

Mt. Chitose, Uzen prov.

C402382-22

fl.

1931/8/9

Okuyama,S. 3690

TNS

279760

458

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Miyagi pref.

Gaga, Rikuzen prov.

C403381-14

fl.

1937/8/10

Okuyama,S. 9378

TNS

282374

459

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Miyagi pref.

Watarase-fuketsu, Shichigashuku-machi.

C403376-13

fl.

1977/8/21

Suzuki,R.

TNS

374925

460

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Fukushima pref.

Mt. Kasshi.

C394372-41

fl.

1958/7/30

Okuyama,S. 18957

TNS

282520

461

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Takayama-mura, Agatsuma-gun.


fl.

1968/8/4

Masuda,K. 201

TNS

250450

462

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mikuni-toge.


fl.

1952/8/18

Ohkawa,C.

TNS

415290

463

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Kasho, Kouzuke prov.

C391365-23


1955/9/12

Okuyama,S. 10645

TNS

261100

464

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mikuni-toge.


fl.

1952/8/15

Ohkawa,C.

TNS

415289

465

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Haruna, Kouzuke prov.

C384363-24

fl.

1968/9/9

Ohwi,J.

TNS

285993

466

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Sennokura, Tone-gun.


fl.

1956/8/10

Fueki,Y.

TNS

132619

467

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Houshi-onsen`Mikuni-toge.1957/7/10

Okuyama et al. 13219

TNS

259453

468

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Haruna, Kouzuke prov.

C384363-24

fl.

1968/9/9

Okuyama,S.

TNS

224788

469

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Ichinoji, Kouzuke prov.

C383363-32

fl.

1935/8/25

Shirai,K.

TNS

66138

470

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Kirizumi, Kouzuke prov.

C383363-32

fl.

1935/8/24

Shirai,K.

TNS

66137

471

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tochigi pref.

Nasuno (ߐ{), Shimotsuke prov.


fl.

1901/8/1

Sakurai,H.

TNS

4131

472

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tokyo pref.

Mt. Mitake, Nishitama-gun.

C391355-33


1952/10/12

Ohkawa,C.

TNS

415524

473

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Aichi pref.

Mt. Kamo (R), Mikawa prov.


fl.

1958/9/13

Okuyama,S. 17471

TNS

279526

474

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Aichi pref.

Mutsudaira, Hourai-machi, Minamishidara-gun.

C373346-23

fl., 100`150m alt.

1974/9/11

Mimoro et al. 2014

TNS

335671

475

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Mt. Arabune, Saku-city.

C383362-32

fl., 1140m alt.

1974/8/23

Ito,S. 321

TNS

323928

476

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Mt. Nishikomagatake, Shinano prov.


fl.

1954/8/14

Hayafune,M.

TNS

308285

477

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Akita pref.

Mt. Chokai, Ugo prov.

C401391-13

fl.

1942/8/15

Satake,Y.

TNS

80792

478

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tochigi pref.

Kinugawa.


fl.

1969/9/9

Hasegawa,K. 7

TNS

254333

479

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tochigi pref.

Nasuno (ߐ{), Shimotsuke prov.


fl.

1901/8/1

Sakurai,H.

TNS

4132

480

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Ibaraki pref.

Hanazono, Hanakawa-cho, Kitaibaraki-city.

C403366-31

fl., 400m alt.

1994/9/15

Koyama,H. 8630

TNS

604941

481

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamanashi pref.

Mt. Daibosatsu-toge, Kai prov.1963/9/7

Okuyama,S. 14625

TNS

273346

482

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Ishikawa pref.

Houdatsu, Hakui-city.

C364365-14

fl.

1964/7/16

Komaki 13

TNS

250435

483

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Shoya-kousen, Shinano prov.

C383362-22


1957/8/10

Okuyama,S. 23301

TNS

288902

484

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Outaki`Agematsu, Kiso, Shinano prov.


fl.

Ito,T.

TNS

62707

485

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Karuizawa.


fl.

1959/9/2

Kawamoto,K.

TNS

504874

486

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Karuizawa.


fl.

1958/8/28

Kawamoto,K.

TNS

504875

487

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Mimata, Asahi-cho, Kameoka-city.

C351352-42

fl.

1991/9/10

Tsugaru,S. 15256

TNS

594649

488

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Sasari-toge, Sasari, Miyama-cho, Kitakuwada-gun.

C353352-43

740m alt.

1993/10/28

Tsugaru & Sawada 19586

TNS

632527

489

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hyogo pref.

Kaisaka, Kamigouri-machi, Ako-gun.

C342346-12

fl., 180`260m alt.

1992/9/12

Miyake,S. 1260

TNS

605111

490

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Okayama pref.

Mt. Kenashi, Shinjo-mura, Maniwa-gun, Mimasaka prov.

C333352-12


1959/8/25

Nanba,S. 6260

TNS

302427

491

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Komine-toge.


fl.

1958/9/2

Okuyama & Utsumi 11751

TNS

267273

492

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Komine-toge.


fl.

1958/9/2

Okuyama & Utsumi 11750

TNS

267272

493

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Nakayamakei, Kikukawa-machi, Toyoura-gun, Nagato prov.1966/11/27

Oka,K. 27866

TNS

275438

494

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Mt. Yokokura, Tosa prov.


fl.

1927/9/1

Tashiro,Z.

TNS

23111

495

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Kyushu

Kumamoto pref.

Mt. Ichifusa, Higo prov.

C311322-24

fl.

1954/8/8

Sugino,T.

TNS

108031

496

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Kyushu

Miyazaki pref.

Shiroiwa, Hyuga prov.


fl.

1949/8/12

Hirata,S.

TNS

159377

497

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Sakano, Tenryu-city.

C373346-44

fl., 700m alt.

1982/8/10

Fukui,J. 1098

TNS

28206

498

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Mt. Akiba, Tokura, Tatsuyama-mura, Iwata-gun.

C374346-24

fl., 840m alt.

1982/8/29

Kurosawa,Y. 66

TNS

29400

499

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Sugimine, Haruno-machi, Shuchi-gun.

C374351-41

fl., 550m alt.

1982/9/8

Sugino,T. 45

TNS

637172

500

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Fujise, Kiyomi-mura, Ohno-gun.

C371361-33

700m alt.

1974/9/19

Takahashi,H. 1803

TNS

18759

501

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Nogo`Ohgawara, Neo-mura, Motosu-gun.


fr.

1975/11/13

Takahashi,H. 1686

TNS

18734

502

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Mt. Kouga, Horado-mura, Mugi-gun.

C364355-21

fr.

1979/10/21

Takahashi,H. 4159

TNS

28234

503

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Mt. Atago, Ukyo-ku, Kyoto-city.

C353351-32

fr., 850m alt.

1992/11/2

Murakami,H. 163

TNS

598941

504

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Mt. Oshio, Oharano-mura, Otokuni-gun, Yamashiro prov.

C353346-33


1933/8/24

Yamamoto,H. 470

TNS

186729

505

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Osaka pref.

Kurumatsukuri, Miyama-mura, Mishima-gun, Settsu prov.

C353346-12

fl.

1936/9/8

Yamamoto,A. 2539

TNS

227127

506

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Osaka pref.

Mt. Katsuoji, Mino ().

C352346-41

fl.

1949/9/7

Kataoka,C.

TNS

132491

507

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Mt. Fujiwara.

C362351-44

fl.

1919/8/18

Sonoda,Y.

TNS

267538

508

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Komono, Ise prov.

C363351-11

fl.

1908/8/23

Sono,I.

TNS

17096

509

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Wakayama pref.

Mt. Ohkumotori`Zizohchaya, Higashimuro-gun, Kii prov.


fl.

1960/10/16

Koyama,H. 908

TNS

246083

510

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nara pref.

Mt. Wasamata, Kamikitayama-mura, Yoshino-gun.

C354342-42

1200m alt.

1986/9/20

Tsugaru et al. 7366

TNS

565950

511

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nara pref.

Mt. Wasamata`Mt. Daifugen, Kamikitayama-mura, Yoshino-gun.


fr., 1300`1700m alt.

1986/9/21

Tsugaru et al. 7442

TNS

565990

512

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hyogo pref.

Chikusa-mura, Shiso-gun.

C342351-44

fl.

1970/8/29

Utsumi,K.

TNS

272365

513

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Mt. Tsumesaka.

C331354-22

fl.

1958/9/3

Okuyama & Utsumi 11743

TNS

146346

514

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Mt. Tsumesaka.

C331354-22


1958/9/3

Okuyama & Utsumi 11738

TNS

146348

515

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Mt. Tsumesaka.

C331354-22


1958/9/3

Okuyama & Utsumi 11740

TNS

146347

516

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Mt. Tsumesaka.

C331354-22

fl.

1958/9/3

Okuyama & Utsumi 11737

TNS

146344

517

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Nanera, Yuno-mura, Suou prov.1949/8/24

Okamoto,S.

TNS

249182

518

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Tokushima pref.

Mt. Tsurugi, Oe-gun, Awa prov.

C341336-21

fl.

1907/8/28

Komai,M.

TNS

279789

519

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Kuroson, Tosa prov.

C323331-34

fr.

1959/10/3

Okuyama,S. 15837

TNS

276828

520

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Kuroson, Tosa prov.

C323331-34

fr.

1959/10/3

Okuyama,S. 15838

TNS

276827

521

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Mt. Sasa, Tosa prov.

C323331-32


1959/10/6

Okuyama,S. 16045

TNS

276923

522

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Kyushu

Miyazaki pref.

Obirano, Nakago-mura, Kitamorokata-gun, Hyuga prov.

C311314-34

fl.

1942/9/23

Hattori,S. 1050

TNS

80806

523

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Hokkaido

Iburi prov.

Shikotsu-ko, Chitose-gun.

C412425-22


1954/8/23

Kuwabara,Y.

TNS

113730

524

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Hokkaido

Iburi prov.

Shikotsu-ko, Chitose-gun.

C412425-22

fl.

1954/8/23

Kuwabara,Y.

TNS

113731

525

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Akita pref.

Mt. Tegata (`R), Akita-city.


fr.

1938/10/17

Furuya,G. 3301

TNS

72772

526

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamagata pref.

Mt. Matsukura, Uzen prov.


fr.

1930/10/22

Okuyama,S.

TNS

38621

527

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamagata pref.

Takiyama, Minamimurayama-gun.


fl.

1955/8/24

Okazaki,M.

TNS

132490

528

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamagata pref.

Ginzan-onsen, Uzen prov.

C403384-12

fl.

1935/8/4

Okuyama,S.

TNS

651545

529

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Miyagi pref.

Mt. Kurikoma, Rikuzen prov.


fl.

1952/8/7

Okuyama,S. 11106

TNS

146624

530

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Miyagi pref.

Mt. Kurikoma, Rikuzen prov.1952/8/7

Okuyama,S. 11106-b

TNS

146623

531

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Fukushima pref.

Kanameda-mura, Iwaki prov.


fl.

1936/8/24

Endo,S.

TNS

57423

532

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tokyo pref.

Mt. Sougaku, Musashi prov.

C391355-34


1932/9/1

Okuyama,S.

TNS

66139

533

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Saitama pref.

Mt. Bukou, Chichibu-gun.

C391356-23

fl.

1953/9/20

Ohkawa,C.

TNS

627986

534

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tochigi pref.

Kuritanisawa (IJ), Kunimoto-mura, Kawachi-gun, Shimotsuke prov.1950/9/10

Ogawa,K.

TNS

132598

535

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Umenokidaira.

C384362-31


1952/4/20

Ohkawa,C.

TNS

411947

536

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Sakaue-mura, Kouzuke prov.

C394363-32


1953/9/1

Wakana,T.

TNS

111363

537

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Atsuta, Agatsuma-machi, Agatsuma-gun.

C384364-11

fl.

1965/8/19

Masuda,K. 2311

TNS

385912

538

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Takatsudo, Kawauchi-mura, Yamada-gun, Kouzuke prov.

C392363-13

fl.

1936/9/1

Koidzumi,H. 107021

TNS

530130

539

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Mt. Kirizumi, Kouzuke prov.

C383363-32

fl.

1935/8/24

Shirai,K.

TNS

66135

540

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gunma pref.

Usui-toge, Kouzuke prov.

C383363-31

fl.


Sakurai,H.

TNS

4130

541

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Shibukawa, Shizutama-mura, Inasa-gun.

C373346-33


1933/9/26

Hashimoto,G.

TNS

44191

542

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Chiba, Shimada-city, Suruga prov.

C381346-32

fl.

1957/10/4

Sugimoto,J.

TNS

163797

543

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Aichi pref.

Mt. Dando, Kitashidara-gun, Mikawa prov.


fr.


Ito,T.

TNS

62706

544

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Aichi pref.

Mt. Hongu, Shinshiro-city.

C372346-32

500`700m alt.

1974/9/21

Takahashi,H. 1832

TNS

18758

545

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Ishikawa pref.

Mt. Hakusan, Kaga prov.


fl.

1903/8/10

Sakurai,H.

TNS

4129

546

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Fukui pref.

Mt. Tada, Onyu-gun, Echizen prov.

C354353-13

fl.

1952/8/1

Hori,Y.

TNS

111332

547

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Kamazawa`Koshibuyu, Ohshika-mura, Shimoina-gun.

C381354-21

500`700m alt.

1963/8/29

Iwatsuki & Koyama 35

TNS

172078

548

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Ohshika-mura, Shimoina-gun.


fl.

1940/8/10

Miyashita,M. 59

TNS

126701

549

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shiga pref.

Mt. Hiei, Ohmi prov.

C354351-22

fl.

1903/8/9

Sono,I.

TNS

17095

550

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Mt. Oshio, Oharano-mura, Otokuni-gun, Yamashiro prov.

C353346-33

fl.

1933/8/27

Yamamoto,H. 3576

TNS

227121

551

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Mt. Atago, Yamashiro prov.

C353351-32

fl.

1904/8/23

Sono,I.

TNS

17094

552

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hyogo pref.

Mt. Hyonosen, Tajima prov.

C343353-11

fr.

1934/8/1

Wada,J.

TNS

227123

553

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hyogo pref.

Mt. Awagamine, Higami-gun.

C344352-33


1961/8/4

Koyama,H. 1040

TNS

179701

554

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Funata-mura, Minamimuro-gun, Kii prov.1942/10/12

Satake & Okuyama

TNS

645147

555

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Nunobikinotaki, Funata-mura, Minamimuro-gun, Kii prov.

C351345-41

fl.

1942/10/12

Satake & Okuyama

TNS

645151

556

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Wakayama pref.

Mt. Nachi, Kii prov.

C354335-31

fr.

1942/10/13

Satake & Okuyama 8375

TNS

645148

557

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Wakayama pref.

Mt. Nachi, Kii prov.

C354335-31

fr.

1942/10/13

Satake & Okuyama

TNS

645150

558

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Wakayama pref.

Mt. Nachi, Kii prov.

C354335-31

fr.

1942/10/13

Satake & Okuyama 8378

TNS

645153

559

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Wakayama pref.

Mt. Kouya, Kii prov.

C353342-22

fl.

1942/10/20

Satake & Okuyama 8371

TNS

645144

560

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Ohsugi-dani, Ise prov.


fl.

1941/8/16

Okamoto,S.

TNS

241005

561

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Komine-toge.1958/9/2

Okuyama & Utsumi 11744

TNS

146350

562

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Kyushu

Kumamoto pref.

Koura`Hakoishi, Toyo-mura, Yatsushiro-gun.

C303324-41

fl., 400m alt.

1952/9/6

Shimada,Y. 10670B

TNS

136306

563

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Fukui pref.

Kinome-toge, Imajo-machi, Nanjyo-gun.

C361355-32

fl., 400m alt.

1973/8/28

Kanai,H. 731315

TNS

296724

564

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nara pref.

Mt. Inamuragatake.

C354342-32

fr., 1500m alt.

1955/8/4

Hori,M. 1731

TNS

132501

565

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Seryo-toge, Yamashiro prov.

C354351-14

fr.

1954/10/31

Okuyama,S.

TNS

112762

566

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Seryo-toge, Yamashiro prov.

C354351-14

fr.

1954/10/31

Okuyama,S.

TNS

112763

567

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hyogo pref.

Takeno, Tajima prov.

C344354-14


Sakurai,H.

TNS

4127

568

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyogo pref.

Mt. Ohginosen, Tajima prov.

C342353-43

fr.

1969/8/19

Iwatani,S.

TNS

255388

569

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Tottori pref.

Hisamatsuyama (vR), Inaba prov.


fl.

1968/9/15

Kiyosue,T.

TNS

255460

570

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Okayama pref.

Mizuta-mura, Jyobo-gun, Bicchu prov.


fl.

1915/8/1

Yoshino,Y.

TNS

80813

571

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Suzunoohtani.

C314343-21


1958/8/31

Okuyama & Utsumi 24477

TNS

292955

572

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Suzunoohtani.

C314343-21

fl.

1958/8/31

Okuyama & Utsumi 24478

TNS

292967

573

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Kuragi-mura, Iwami prov.1948/7/28

Maruyama,I. 42

TNS

98318

574

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shiname pref.

Komine-toge.


fl.

1958/9/2

Okuyama & Utsumi 11747

TNS

146353

575

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimana pref.

Komine-toge.1958/9/2

Okuyama & Utsumi 11748

TNS

146354

576

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Komine-toge.1958/9/2

Okuyama & Utsumi 11745

TNS

146351

577

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hiroshima pref.

Ohtsuka, Ohasa-machi, Yamagata-gun.

C322345-43


1982/8/21

Minami, A. 33428

TNS

432266

578

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hiroshima pref.

Shimoishi, Toyohira-machi (L), Yamagata-gun.

C322345-41


1982/8/21

Minami, A. 32965

TNS

432279

579

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hiroshima pref.

Shimoishi, Toyohira-machi (L), Yamagata-gun.

C322345-41


1982/8/21

Minami,A. 32964

TNS

432280

580

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Kitani, Nishiki-machi, Kuga-gun.

C314342-33

fr.

1970/7/24

Wada,M.

TNS

272539

581

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Akinaka-mura, Kuga-gun.


fl.

1955/7/16

Wada,M. 358

TNS

253689

582

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Azami, Suou prov.


fr.

1970/10/7

Okuyama,S. 18119

TNS

281209

583

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Hikami, Ohuchi-mura, Yoshiki-gun, Suou prov.

C312341-44


Nikai,J. 94

TNS

49382

584

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Namera, Yuno-mura, Saba-gun, Suou prov.

C313343-23

fl.

1948/8/6

Oka,K. 1848

TNS

275440

585

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Azami, Suou prov.


fr.

1970/10/7

Okuyama,S. 18125

TNS

281204

586

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Namera, Yuno-mura, Saba-gun, Suou prov.

C313343-23

fl.

1948/8/6

Oka,K. 1857

TNS

275439

587

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Hanao, Fukawa-machi, Ohtsu-gun, Nagato prov.

C311342-43

fl.

1934/9/2

Tamai,T. 20

TNS

80811

588

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Kinkeinotaki, Tengebata, Yamaguchi-city, Suou prov.

C312342-41

fr.

1949/10/15

Nakai & Maruyama

TNS

83236

589

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Jinkichimori, Umaji-mura, Aki-gun, Tosa prov.

C341335-21

fr.

1930/8/20

Tagawa,M. 433

TNS

187301

590

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Kyushu

Fukuoka pref.

Mt. Wakasugi, Chikuzen prov.

C303334-13

fl.

1947/8/31

Osada,T. 161

TNS

80807

591

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Kyoto pref.

Matsuodani (J), Kazurano-gun, Yamashiro prov.


fl.

1931/9/17

Yamamoto,H. 216

TNS

227128

592

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Owase.1968/11/23

Someno,K.

TNS

223530

593

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Ohmata, Tobishima, Kumano-city, Kii pref.

C361336-24

fr.

1952/10/22

Okamoto.S.

TNS

154402

594

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Ohmata, Tobishima, Kumano-city, Kii pref.

C361336-24

fr.

1952/10/22

Okamoto,S.

TNS

154401

595

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nara pref.

Kitamata, Kawakami-mura.

C353341-34

fl., 70m alt.

1974/7/27

Kadota,Y. 13735

TNS

339836

596

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shimane pref.

Mt. Yakuhi, Nishinoshima-machi, Oki Is.1966/9/23

Oka,K. 26363

TNS

484545

597

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Namera, Suou prov.

C313343-23

fr.

1949/10/17

Nakai & Maruyama

TNS

83142

598

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Namera, Suou prov.

C313343-23

fr.

1949/10/17

Nakai & Maruyama

TNS

83143

599

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Namera, Suou prov.

C313343-23

fr.

1949/10/17

Nakai & Maruyama

TNS

83246

600

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Ikegawa`Miyanodaira, Mt. Tebako, Tosa prov.


fr.

1950/9/28

Okuyama,S. 11404

TNS

262272

601

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kagawa pref.

Mt. Ohtaki, Kagawa-gun, Sanuki prov.

C341341-23

fl.

1952/8/23

Toyoshima,H.

TNS

143218

602

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kagawa pref.

Mt. Ohtaki.

C341341-23

fl.

1937/10/3

Ujiie,Y. 14

TNS

293991

603

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Ehime pref.

Tsuchigoya`Nishinokawa, Mt. Ishizuchi, Saijyo-city.


fr., 600`1500m alt.

1972/9/30

Kurosaki,N. 4850

TNS

313492

604

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Ehime pref.

Nametoko, Iyo prov.

C323332-31

fr.

1951/10/25

Okuyama,S. 18215

TNS

282150

605

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nagano pref.

Matsubara-ko, Koumi-machi, Minamisaku-gun.

C382361-42

fl., 100m alt.

1982/8/19

Takahashi,H. 6374

TNS

28283

606

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Kaikubo, Honkawane-cho, Haibara-gun.


fl., 600m alt.

1974/9/10

Konta,F. 10567

TNS

15977

607

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Ohtarusawa, Ohma, Honkawane-cho, Haibara-gun.

C381352-21

fl., 1250m alt.

1977/8/12

Kusaka,S. 623

TNS

26065

608

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Sugimine, Haruno-machi, Shuchi-gun.

C374351-41

fl., 550m alt.

1982/9/8

Sugino,T. 45

TNS

17770

609

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Mt. Sobatsubu`Sengoku-daira, Honkawane-cho, Haibara-gun.


fl.

1972/8/27

Konta,F. 9871

TNS

16254

610

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Umechi, Honkawane-cho, Haibara-gun.

C381352-41

fr., 500m alt.

1974/9/10

Konta,F. 10547

TNS

16406

611

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Shizuoka pref.

Ikawa-dam, Shizuoka-city.


700m alt.

1974/8/3

Saiki & Konta 1775

TNS

15979

612

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Takahashinishi`Taniyama, Kasuga-mura, Ibi-gun.

C362353-44

fl., 100`400m alt.

1985/7/7

Takahashi & Takano 1686

TNS

21649

613

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Kamimura, Hisaka, Kaze-mura, Ibi-gun.

C362354-41

fr., 400`700m alt.

1984/10/21

Takahashi et al. 897

TNS

18935

614

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Oshimata-dani, Kasuga-mura, Ibi-gun.

C362353-43

fr., 300`450m alt.

1985/11/10

Takahashi & Takano 2087

TNS

28251

615

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Gifu pref.

Mae-dani, Hisaka, Kaze-mura, Ibi-gun.

C362354-41

fl., 400`600m alt.

1987/8/29

Takahashi,H. 11131

TNS

32191

616

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Mie pref.

Komegatani, Ohuchiyama-mura, Watarai-gun.

C362342-23

fr., 250m alt.

1982/10/22

Takahashi,H. 6977

TNS

23584

617

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nara pref.

Takegi, Kawakami-mura, Yoshino-gun.


fr., 300`500m alt.

1982/10/20

Takahashi,H. 6909

TNS

27954

618

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Nara pref.

Amagase, Nishihara, Kamikitayama-mura, Yoshino-gun.

C354342-41

fr., 500m alt.

1982/10/20

Takahashi,H. 6976

TNS

29450

619

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Hiroshima pref.

Ohtsuka, Ohasa-machi, Yamagata-gun.

C322345-43


1982/8/21

Minami,A. 33434

TNS

432249

620

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Honshu

Yamaguchi pref.

Mt. Manmyoji, Tsubaki-mura, Abu-gun, Nagato prov.

C312343-33


1917/7/6

Nikai,J.

TNS

49380

621

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Tokushima pref.

Inoue`Mt. Koutsu, Yamakawa-cho, Oe-gun.

C341341-41

fr.

1973/11/17

Takahashi,H. 4332

TNS

31855

622

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Shikoku

Kouchi pref.

Yasuidani (J), Tosa prov.


fr.

1950/9/29

Okuyama,S. 11408

TNS

262275

623

Liliaceae

Tricyrtis affinis Makino


Kyushu

Kagoshima pref.

Jyonodan, Mt. Shibi, Izumi-city.

C302321-31

fr.

1968/11/5

Konta & Takahashi 1048

TNS

15978